Værd at vide

Børn under 12 år,  ½ kuvertpris.

Lokaleleje, opdækning, betjening, opvask, blomster dekorationer & lys inkl.

Menusammensætning senest 4 uger før arrangementet.

Deltagerantal senest en uge før arrangementet.

Bordkort og -plan afleveres til hotellet senest  3 dage før arrangementet.

Arrangement afsluttes senest kl. 02:00

Æresporte må opsættes efter aftale.

Vi laver gerne speciel mad til diabetikere m.m.

Ved 7-timers fastprisarrangement  koster en ekstra time  fra kr. 50,- pr. kuvert.

Medbringes egen kage skal denne være fra en fødevarekontrolleret virksomhed. Serveringsgebyr kr. 15,- pr. kuvert.

Brudepar får stillet gratis værelse til rådighed.

(ved afholdelse af arrangement på min. 20 kuverter)

Proppenge for egen medbragte hvid- eller rødvin
kr. 208,- pr. skænket flaske.

Betaling: Netto kontant ved arrangementets afslutning.

Selskaber kan ikke afregnes med kreditkort, men gerne Dankort og checks.

Annulleringsbetingelser for arrangementer:

Regelsættet er udtryk for en branchekutyme og finder anvendelse ved reservation af arrangementer i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale herom mellem parterne.

Branchens kutymer stemmer overens med internationale regler og er lagt til grund ved afgørelser truffet af såvel ankenævn som domstole.

For arrangementer under 12 personer kan der ansvarsfrit annulleres skriftligt 2 uger før afholdelse og for arrangementer over 12 personer senest 4 uger før afholdelse.

Ved for sen annullering eller reduktion på mere end 10% af antallet af bestilte kuverter, har hotellet krav på en godtgørelse på 50% af prisen, for de for sent afbestilte kuverter, hvis annullering sker inden 6 døgn før arrangementets afholdelse.

Ved annullering senere end 6 døgn før arrangementets afholdelse, har hotellet krav på en godtgørelse på 75% af prisen.

Ved udeblivelse betales fuld pris for hele arrangementet.

Hotellet har krav på at blive holdt skadesløs for udgifter til særlig aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles f.eks. musik.

Vi tager forbehold for prisstigninger såfremt ekstraordinære omkostningsforhøjelser forårsaget af f.eks. nye grønne afgifter, oliepriser, momsforhøjelser o.lign. måtte nødvendiggøre det.

Betalingsbetingelser: Netto Kontant ved arrangementsafslutning. Arrangementer kan ikke afregnes med kreditkort, men gerne dankort, checks eller kontanter.