Covid-19

​​Informationer ang. CORONAVIRUS/COVID-19

På hotellet tager vi alle de forholdsregler der er i forbindelse med at mindske spredningen af Covid-19.

Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefaleringer, og holder os løbende orienteret omkring nye restriktioner. Vores ansatte er blevet instrueret i nye arbejdsgange, så vi får skabt et hygiejneniveau der er i top.

Restriktioner i forbindelse med Covid-19 (er opdateret d. 21-5-2021)

 • Ved besøg i restauranten, ankomst til konferencer eller selskaber skal der fremvises Coronapas. Gælder ikke når der skal afhentes take away
 • Serveringssteder skal holde lukke senest kl. 23.00. Dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22. Der gælder andre regler for lukkede selskaber. Hør nærmere via hotellet.
 • For antal gæster hør nærmere via hotellet
 • Der opretholdes 1 meters afstand mellem alle gæster ved udendørs- og indendørsservering. Gæsterne kan inden for disse rammer selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de i forvejen har nær kontakt til hinanden, dvs. er fra samme husstand, er kærester, helt nære sociale kontakter eller tilsvarende.

Krav om coronapas

Der er krav om kunders fremvisning af coronapas ved indendørs servering. Ved udendørsservering, hvor gæster ikke skal fremvise coronapas, må gæster gerne gå på toilettet uden fremvisning af coronapas

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

3.  Hvis første vaccinationsstik er givet og der er gået 14 dage

Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort

Der må alene tillades adgang for kunder og besøgende og lignende, der kan fremvise et gyldigt coronapas. Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Sidder en kunde ved serveringsstedets udeservering, kan kunden fortsat benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas.

Teststeder nær Hotel Skibelund Krat, se nærmere her:

https://vejen.dk/borger/sundhed-omsorg-og-psykiatri/coronavirus-konsekvenser-i-vejen-kommune/hvis-du-vil-testes/

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

1. Børn under 15 år

2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19

test,

3. personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test

Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. En vurdering af, om pkt. 2-3 er relevant, kan bl.a. ske på baggrund af troværdigheden af kundens udsagn.

Der gælder efter de gældende regler ikke et dokumentationskrav. Kunden mv. skal eksempelvis ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet om fremvisning af coronapas.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme kunden mv. til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med kunder mv. For at et serveringssted kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder mv., der overholder kravet om coronapas, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden mv. er undtaget fra kravet om coronapas.

Hvis en kunde mv. nægter at forevise et gyldigt coronapas og efter at være blevet bortvist nægter at forlade serveringsstedet, kan butikken kontakte politiet. Der gælder ikke krav om kunders fremvisning af coronapas ved udendørsservering.

Anbefalinger for sang og tale ved private arrangementer:

Hvis gæsterne står, når de holder taler eller synger, skal der bruges mundbind.

Sidder gæster ned, når der skal synges eller holdes en tale, behøves der ikke bæres mundbind.

I forbindelse med sang:

Afstanden skal gerne være så stor som mulig. Det er som udgangspunkt 1 meter, hvis der er tale om et selskab, hvor folk i det væsentligste kender hinanden i forvejen (hvis man fx bor sammen, behøver man ikke holde afstand).

Myndighederne anbefaler, at man forøger afstanden til 2 meter, når risikoen for dråbesmitte stiger.

Vi opfordrer vores gæster til at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, ikke mindst at vaske og spritte sine hænder grundigt. Derudover opfordrer vi til, at man tager hensyn til andre gæster og holder afstand.

Der må gerne danses til private arrangementer. Husk brug af mundbind

Et udsnit af de nye tiltag der er blevet udarbejdet på hotellet:

- Udvidet rengøringsprocedurer i alle afdelinger
​- Ekstra udluftning
- ​Der er opsat håndsprit i alle vores lokaler og i receptionen
​- Der er opsat skiltning vedr. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
- Ekstra afstand mellem borde og stole
- Der tilbydes gratis room service for hotellets gæster
- ​Der er lavet kaffekit, som ligger på alle værelserne
- ​Alle magasiner, blade, aviser og bøger er fjernet fra værelserne
- Menukort, clockradio samt blokke og kuglepenne er fjernet på værelserne. Mangler du en af tingene kan dette hentes i receptionen i receptionens åbningstid.
- Infomappen med alle praktiske informationer, som plejer at ligge på værelserne, er fjernet. Den kan midlertidig ses nederst på denne side (se pdf filen)

​​

Download her informationsmappen: informationsmappe

Derudover opfordrer vi vores gæster til GOD ADFÆRD


I hvilken situation skal jeg undgå at besøge virksomheden?

•Besøg os ikke, hvis du har været i kontakt med en person, der har vist sig at være smittet med COVID19.

•Bliv hjemme, hvis du på andre måder ikke er rask og eksempelvis har hoste, feber eller forkølelse

•Hvis du har rejst til et risikoområde, skal du vente mindst to uger efter hjemkomsten med at besøge os. En opdateret liste over risikoområder findes på Udenrigsministeriet hjemmeside.

•Vi opfordrer alle vores gæster til at beskytte sig selv og andre mod smitte ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

•Vask hænderne ofte med sæbe og varmt vand i mindst 30 sekunder. Brug håndsprit som et supplement.

•Undgå at røre ved øjne, næse og mund

•Undgå at give hinanden hånden når man hilser

•Undgå større forsamlinger

•Bliv hjemme, hvis du er syg

•Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn

•Host og nys altid i ærmet eller i et papirlommetørklæde

Sammen kan vi sikre et sikkert miljø, som vi alle kan nyde.

Information regarding CORONOVIRUS/COVID-19

Here at Hotel Skibelund Krat we are taking all the necessary precautions to prevent the spreading of COVID-19.

We are following the governmental guidelines and keep updated on any changes. Our staff have been trained in rigorous cleaning routines, ensuring the highest standards of cleanliness and hygiene.

We encourage our guests to follow the guidelines provided by the Danish health official, such as washing hands often and using hand sanitizer.

Furthermore, we would like to ask you to be mindful and keep distance to other guests.

Restrictions regarding Covid-19 (updated April 18th 2021)

-​When visiting the restaurant, arriving for a conference or attending an event, the customer must show proof of negative covid test results, in Denmark known as Corona-Pass. This does not apply to customers picking up take away

-​Restaurants, cafés and bars must close by 11pm. Last orders must be served by 10pm.

-​Guests are to be placed 1 meter apart. However, guests are welcome to move closer at their own discretion, e.g. if they are co-habiting, partners, or close social contacts.


Some of the initiatives currently being applied can be found on our website.

 • Extended cleaning procedures in all departments
 • Extra ventilation
 • Hand sanitizer in all common areas
 • Signs with updated guidelines from the ministry of health
 • Additional space between chairs and tables
 • We are offering free room-service for guests staying at the hotel.
 • A coffee-kit can be found in all rooms.
 • All magazines, newspapers and books have been removed from the rooms
 • Menus, alarm clocks, pens and paper have been removed from the rooms to prevent contamination. Please ask at the reception if you need anything.
 • The folder with practical information usually found in the room has been removed. The information can be found here: informationsmappe

Corona Pass requirements

 • Corona pass is required, when seated indoors. However, when seated outdoors you are permitted to use the restroom without a pass.

The Corona Pass is defined as documentation for one of the following:

 • 1.​A negative covid-19 test result, dated a maximum of 72 hours before the visit.

  2.​A positive covid-19 test result, which is dated a minimum of 14 days and a maximum of 180 days before the visit.

  3.​ If the first vaccination has been given and 14 days have passed.

  Documentation can be electronic or in paper. The name on the documentation must be consistent with the name stated on any official ID, such as a passport, driver’s license, social security card etc.


  All guests and customers are required to show a Corona Pass upon request. Any failure to do so may result in the guest being asked to leave. ​

  A customer seated in the outdoor facilities is permitted to use the restroom without a pass.

  Information about test facilities near Hotel Skibelund Krat can be found here: ​

  https://vejen.dk/borger/sundhed-omsorg-og-psykiatri/coronavirus-konsekvenser-i-vejen-kommune/hvis-du-vil-testes/

  Requirements regarding the Corona Pass do not apply to the following:

  1.​Children under 15 years

  2.​People who, for medical reasons, are not advised to take a COVID-19 test.

  3.​People with physical or mental disabilities, who can not take a COVID-19 test.

  Any governmental ID, such as the social security card, can be used as documentation regarding exemption 1. Exemptions 2 and 3 are determined by the subjective interpretation of the staff on duty. There is no formal requirement for medical documentation. The benefit of the doubt should lie with the customer, and the staff should not have to enter into any discussions with customers claiming to be exempt. However, in order for the restaurant to honor their obligation regarding the mandated rules, there must be a plausible reason for any exemption.

  If a customer refuses to show a valid pass and subsequently refuses to leave the premises, the police may be involved. 

Kontakt

Find os

​Hotel Skibelund Krat 

Skibelund Krat 4
​6600 Vejen

Kontakt os

Tlf.: 75 36 07 21

E-mail: hotel@skibelundkrat.dk
CVR: 33635567
skibelundkrat.dk

Åbningstider

Køkken:
Kl. 11:30-16:00 og 17:30-21:00. Alle dage

Reception:
Kl. 7:00-21:00. Alle dage

For check ind.

kl. 7:00-16:00. Alle dage
​For booking af selskaber m.m.